Zwiększenie potencjału noclegowego Pałacyku Fantazja