Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatu samochodowego Firmy Handlowej „BARTEK”

Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatu samochodowego Firmy Handlowej „BARTEK”

Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Firmy Handlowej „BARTEK” poprzez głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynku warsztatu mechaniki pojazdowej zlokalizowanych w miejscowości Sięciaszka Pierwsza (powiat łukowski, województwo lubelskie).
W ramach projektu przewidziano następujące kompleksowe zadania modernizacyjne warsztatu będące efektem przeprowadzonego audytu energetycznego:
1. Ocieplenie obiektu: ścian zewnętrznych, stropu i stropodachu;
2. Ocieplenie podłogi;
3. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
4. Wymiana oświetlenia na energooszczędne;
5. Przebudowa systemu grzewczego – m.in. wymiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny oraz montaż pompy ciepła;
6. Modernizacja wentylacji;
7. Zastosowanie systemu zarządzania energią;
8. Montaż instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE;
9. Instalacja zaworów podpionowych i termostatów.
Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego poprawi się efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, modernizacja energetyczna budynku w ramach projektu o pow. użytkowej 236,12m2 oraz budowa instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: roczna oszczędność energii elektrycznej i cieplnej, roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii elektrycznej i cieplnej z wybudowanych instalacji OZE oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE.

Wartość projektu: 789 126,10 PLN

Wkład EFRR: 417 017,84  PLN