Poprawa efektywności energetycznej Firmy Handlowej „BARTEK”

plakat_matusiak-1

Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Firmy Handlowej „BARTEK” poprzez głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynku Sali weselnej oraz Stacji Kontroli Pojazdów zlokalizowanych w miejscowości Sięciaszka Pierwsza (powiat łukowski, województwo lubelskie). W ramach projektu przewidziano następujące kompleksowe zadania modernizacyjne obiektów będące efektem przeprowadzonego audytu energetycznego: 1.Ocieplenie obiektów: ścian zewnętrznych i stropów; 2. Ocieplenie podłogi w budynku Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów 3. Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku OSKP; 4.Wymiana oświetlenia na energooszczędne; 5.Przebudowa systemów grzewczych- modernizacja systemów grzewczych w budynkach m.in. z wymianą kotła węglowego na gazowy oraz montaż pompy ciepła; 6. Usprawnienie systemu wentylacji i klimatyzacji w modernizowanych budynkach; 7. Zastosowanie systemu zarządzania energią; 8. Montaż instalacji wytwarzającej energię elektryczną z OZE; 9. Instalację zaworów podpionowych i termostatów dla modernizowanych instalacji grzewczych. Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego poprawi się efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, modernizacja energetyczna budynku Sali weselnej oraz budynku Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w ramach projektu oraz budowa jednostek wytwórczych wykorzystujących instalacje OZE do wytwarzania energii elektrycznej. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: roczna oszczędność energii elektrycznej, roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii elektrycznej z wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE.

Bez tytułu